Ansatte i Porsanger kommune

Hjemmekontor

Nærmeste leder skal vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.  Vurderingen skal ses opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og kontinuitetsplaner.  ​   

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette og skal hensyntas spesielt. 

Møter, samlinger osv.

 • Maks 10 personer under fysiske møter   
 • Det oppfordres til alternativer som eks. dele opp møter i flere bolker, webinar, teamsmøter og lignende.  
 • Kantine/pauserom – det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen for å unngå samlinger med flere personer. 
 • Ansatte oppfordres til å følge gjeldene hygieneregler, inkludert avstandskrav. 
 • Møteleder skal føre logg på besøkende som har deltatt på fysiskmøte.

Tjenestereiser

 • Det gjennomføres ikke tjenestereiser med mindre det er nødvendig. 
 • Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar og teamsmøter. 

​Sykdom

Syke personer skal holde seg hjemme. Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

Personer som kan være fysisk til stede

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, brukere og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har god allmenntilstand og har negativ test for covid-19
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer. Disse personene bør testes for covid-19
 • Personer som er i karantene og isolasjon. Det er viktig at virksomheten kommuniserer dette til ansatte, besøkende, kunder og andre.
 • Det er gitt egne råd for unntak fra karantene med grunnlag i unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften  - se avsnittet Råd ved unntak fra hjemmekarantene - for ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Følg Folkehelseinstituttets råd

 

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Det anbefales å ha tørkepapir når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ
 • Bruk hjemmekontor så langt det er mulig
 • Hold deg hjemme hvis du er forkjølt eller syk på andre måter, for å unngå å smitte andre, selv om det ikke er mistanke om eller påvist koronasmitte 
 • Unngå unødvendig reising

Hvem bør testes for koronavirus?

 • Personer som har symptomer på smitte og har vært i områder med vedvarende spredning av smitte
 • Personer som har hatt nærkontakt* med personer som har fått påvist koronavirus, og i tillegg kjenner symptomer på akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig, over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals.

*Nærkontakt betyr

 • pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus de siste 14 dagene
 • besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med koronavirus
 • hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har koronaviruset.

Det er kun personer med symptomer som blir testet. 

Kontaktinformasjon

For generelle spørsmål og råd om korona-beredskapen, gjennomføring av arrangement og lignende, ber vi deg kontakte oss på e-post.

Pårørende til de som må holde seg hjemme

Hvis du bor sammen med en som er syk

Hvis du bor sammen med en som er syk med koronasmitte, er det viktig at du følger med på utvikling av egne symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.  Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Hvis du bor sammen med en som må holde seg hjemme, men som ikke er syk

Hvis den du bor sammen med ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og andre husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Testing lokalt

Det er ikke lenger nødvendig å gå via sin fastlege eller legevakt dersom du ønsker å bli testet for Covid-19. Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing. Ved mistanke skal du unngå kontakt med andre frem til testresultatet foreligger. Det tar normalt 2 dager.

For generelle spørsmål og råd om korona-beredskapen i Porsanger, ber vi deg sjekke helsenorge.no. På nettsiden helsenorge.no vil du også finne en chat-funksjon der du kan få direkte råd og svar på spørsmål du har om Covid-19. Folkehelseinstituttet har en publikumstelefon som er åpen for spørsmål om Covid-19 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og har telefon nummer 815 55 015. 

Anbefalinger om hvem som bør testes finner du her på Folkehelseinstituttet sin side.

Vanlige symptomer på koronasmitte

 • Luftveisinfeksjon
 • Feber 
 • Sår hals
 • Lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Vaksinering

Porsanger kommune har startet vaksinering av befolkningen i henhold til prioriteringsplanen og vaksinerer i uke 3 innbyggere i gruppe 2. 
På grunn av vaksinens holdbarhet må det påregnes at tilbud om vaksinering vil kunne komme på kort varsel. Vaksinen er gratis for alle og det er frivillig om du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Det er utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først i denne rekkefølge:

 1. Beboere på sykehjem
 2. Innbyggere over 85 år
 3. Innbyggere over 75 år
 4. Innbyggere over 65 år og risikopasienter
 5. Helsepersonell som ikke allerede har fått vaksine pga samfunnskritisk funksjon
 6. Den øvrige befolkning

 

Helsepersonell med særlig samfunnskritisk funksjon vil prioriteres for vaksine tidlig og samtidig med innbyggere i gruppe 1-2 i henhold til nasjonale føringer.
Innbyggere i gruppe 1 – 5 vil kontaktes med tilbud om vaksine, og trenger ikke å ta kontakt for timebestilling. Det vil komme egen informasjon når det er klart for vaksinering av innbyggere i gruppe 6.

Siden kommunen ikke kan påvirke eller har informasjon om hvor mange vaksiner som vil distribueres ut i ukene som kommer, vil innbyggere i de prioriterte gruppene kontaktes fortløpende. Dette betyr at det kan være innbyggere i prioriterte grupper som ikke blir kontaktet i første omgang, men som fortløpende vil kontaktes når flere vaksiner ankommer.

Personer som oppholder seg i kommunen, men ikke har bopel her, må selv ta kontakt med helsevesenet dersom det ønskes vaksine her. Du vil da settes opp i prioritet i den aldersgruppa du hører til. Kravet er at du oppholder deg i kommunen frem til også 2. dose er gitt.
Innbyggere som mener de er i risikogrupper definert av FHI, men har fastlege i annen kommune, må ta kontakt med sin fastlege for videreformidling av bekreftelse på dette til legetjenesten i Porsanger kommune. Du vil da settes opp i prioritet med øvrige risikopasienter, dersom du ikke tilhører aldersgruppe som er prioritert i gruppe 1 – 3.

Det gjøres oppmerksom på at prioriteringsrekkefølge kan endres ved evt smitteutbrudd lokalt.

Informasjon om vaksineprogrammet og gjennomføring i Porsanger kommune vil fortløpende oppdateres på kommunens hjemmeside og Facebookside. Det vil også annonseres i andre medier og komme oppslag. 
Generell informasjon om koronavaksine finner du på Koronavaksine - FHI
Mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finner du her: Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI