Sted Bilblioteket, Rådhuset.
Klokken 16.00 - 18.00
Hvem Tilbudet gjelder personer som ønsker å få 1. eller 2. dose, samt personer som har fått brev fra spesialisthelsetjenesten om en 3. dose. (De gjelder ikke de som er fullvaksinert)
Hvorledes Timebestilling