Porsanger kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Porsanger oppfordres til å søke innen søknadsfristen. Utlysning av tilskudd lyses ut en gang i året. Det kan søkes om tilksudd til aktiviteter/arrangement for perioden 1. januar til 31. desember 2023.

Søknaden skal ha vedlagt regnskap og budsjett, samt en plan for hva de omsøkte midlene skal brukes til. Lag og foreninger som ønsker å arrangere 17. mai bes sende inn søknad med programforslag, det gis tilskudd til et arrangement i hvert område.

Alle som får tilskudd fra Porsanger kommune til kulturarrangement skal godta ledsagerbevis.