Utlegging av eiendomsskattelister.

Nemda for eiendomsskattetaksering har i møte 22.02.2020 fastsatt takster for de skattepliktige eiendommene.  En liste over skattepliktige eiendommer med oversikt over takst og skattebeløp vil i henhold til eiendomsskattelovens §15 ligge ute til offentlig ettersyn i tiden 01.03.2022 - til 13.4.2022. Eiendomsskattelistene ligger til offentlig ettersyn på:

Porsanger rådhus, servicekontoret.

Klage over fastsatt skattetakst

I medhold av eiendomsskatteloven er det anledning til å fremsette klage over den fastsatte skattetaksten.  Slik klage må framsettes skriftlig og skal sendes senest og skal sendes senst 6 uker etter at skatteyter har mottatt skatteseddel. Klagene kan gjelde to forhold, feil på grunnlaget, dvs. areal på bl.a. bygg og at det beregnes eiendomsskatt på bygg som ikke lengere eksisterer.  Når det gjelder areal på bygg og tomter og evt. bygg som ikke eksisterer så er dette klage på inneholdet i matrikkelsen som danner grunnlaget for eiendomsskatt.

Klage på forhold som areal på bygg og tomt så ber vi om at elektronisk skjema på dette brukes, den finner du her.

Øvrige klager ber vi blir fremmet via elektronisk skjema Klage på forvaltningsvedtak som du finner her

Eventuell klage sendes til: Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv evt. på epost til postmottak@porsanger.kommune.no.