Utlegging av eiendomsskattelister

Nemda for eiendomsskattetaksering har i møte 19.02.2024 fastsatt takster for de skattepliktige eiendommene. En liste over skattepliktige eiendommer med oversikt over takst og skattebeløp vil, i henhold til eiendomsskattelovens §15, ligge ute til offentlig ettersyn i tiden 01.03.2024 - til 14.4.2024. Eiendomsskattelistene ligger til offentlig ettersyn på:

Porsanger rådhus, servicekontoret.

Klage over fastsatt skattetakst

I medhold av eiendomsskatteloven er det anledning til å fremsette klage over den fastsatte skattetaksten. Slik klage må framsettes skriftlig og skal sendes senest innen 6 uker etter at skatteyter har mottatt skatteseddel.

Klager kan gjelde to typer forhold:

  1. Feil på grunnlaget, dvs. areal på bl.a. bygg.
  2. At det beregnes eiendomsskatt på bygg som ikke lengre eksisterer. 

Når det gjelder klage på forhold som gjelder arealstørrelse på bygg og tomt så ber vi om at elektronisk skjema brukes. Det finner du her.

Ved andre klager, benytt elektronisk skjema "Klage på forvaltningsvedtak". Det finner du her

 

Klager kan også sendes til kommunen på følgende adresse:

Porsanger kommune,

Postboks 400 Rådhuset,

9712 Lakselv

Eller på e-post til kommunens elektroniske postmottak.