Natt til 09. februar ble deler av taket ved Lakselv ungdomsskole tatt av stormen. Området er avsperret grunnet fare for fortsatt flygende bygningsdeler og vi ber alle om å vise aktsomhet ved ferdsel i området. 

Kommunen vili løpet av formiddagen foreta en befaring og vurdering av skadeområdet. Ny oppdatert informasjon vil kommet etter dette.