Etter befaringen er det besluttet å holde skolen stengt i morgen fredag.