Ordførerne takker regjeringen

Det sier ordførerne i Nordkapp, Lebesby, Gamvik og Porsanger, som ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som allerede er i gang for utvikle Midt Finnmark som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Regjeringen legger nå handling bak ordene om å «ta hele Norge i bruk». Vi er enig med regjeringa om at bosetting i den nordligste landsdelen er viktig for hele landet og ikke bare for Nord-Norges egen del. Som KDD selv påpeker så vet vi her nord selv hvor skoen trykker, og nå skal vi sammen brette opp ermene og finne ut hva vi skal gjøre for å snu befolkningsnedgang til befolkningsvekst i Midt-Finnmark.

Et nytt verktøy

En bygdevekstavtale er et nytt distriktspolitisk virkemiddel, som skal bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av Distrikts-Norge. Kommunene skal selv foreslå konkrete tiltak som avtalen kan fylles med, for deretter å gå i forhandlinger med departementet.

Midt-Finnmark kom igjennom nåløyet

KDD mottok 25 søknader fordelt på 63 kommuner og våre fire kommuner er en av fem søknader som har fått tilslag. KDD uttaler at «Det er fordi Nord-Norge er et strategisk satsingsområde for regjeringen og fordi vi er særlig opptatt av at det bor folk i den nordligste landsdelen vår.»

Nye muligheter i Midt-Finnmark

En gjensidig forpliktende bygdevekstavtale vil kunne gi oss nye bein å stå på når vi skal møte framtiden. Vi vil nå finne de gode tiltakene for for å sammen løse utfordringer knyttet til bosetting, næringsutvikling, kompetanse, infrastruktur, kommunale tjenester og samfunnssikkerhet, uttaler ordførerne.