På grunn av bytte av journalsystem er legestasjonen stengt tirsdag 18 og onsdag 19. april. I dette tidsrommet tilbys kun legevakt- og det vil heller ikke være mulig å bestille resepter, timer pr oppmøte/telefon. I denne forbindelse stenges muligheten for bestilling av E-konsultasjoner, e-kontakt, resepter og timer, fredag 14.april k. 15.30.