Det arbeides med å holde reinen i ro rundt Reachunvàrri. Det er utfordrende beiteforhold, siden været veksler så mye. Reinen blir urolig og trekker opp på Reachunvàrri og deler av  Lakcavàrri. Trafikk i området gjør arbeidet med å holde reinen samlet, vanskeligere.

Løypa fra Mårnes er åpen. Løypa over reachunvàrri, er stengt en uke til, fram til 06. mars. . Ny vurdering tas 06.03.2023.