Vi har behov for ca 10 000 stikker i bjørk med påsatt refleks. Det er en stor mengde stikker å produsere, og vi har derfor behov for flere interesserte. Vi oppfordrer spesielt ungdom til å melde sin interesse.  

Stikkene vi trenger: 

  • - 220 cm lange eller lengre 
  • - Kvistet
  • - Mellom 20 og 30 mm i rotenden
  • - Rotenden er kappet omtrent 45 grader på skrå, eller er spisset 
  • - Buntet sammen med 25 stikker i hver bunt
  • - Stikkene merkes med refleks (refleksbånd får du hos kommunen)  

Vi betaler 6 kroner per stikke med påsatt refleks.

Det vil være «første mann til mølla» prinsippet som gjelder, så her er det bare å ringe eller sende epost.

Kontakt oss innen 9. oktober om du ønsker å produsere stikker i sommer eller ut over høsten! 
Kurt Utsi 48 40 38 05  kurt.utsi@porsanger.kommune.no
Eller
Kjell Magne Rasmussen - 403 27 667 kjell.rasmussen@porsanger.kommune.no