Vi har tilbud til alle som vil ha en samisk språklig lunsj tilbud en fredag i måneden, ta med matpakken din, vi serverer kaffe, te og vafler. Følg med på kommunens hjemmeside/akt kalenderen, Facebooksiden våres og plakater.