Mammografibussen er tilbake i Porsanger i perioden 11. - 26.10.23, og vil i denne perioden stå utenfor hovedinngang til sykeavdelingen ved Porsanger helsetun.

Som en del av det nasjonale Mammografiprogrammet, inviteres alle kvinner mellom 50 og 69 år hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene. Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

Vi gjør oppmerksom på at invitasjon om oppmøtetid og -sted sendes alle kvinner i målgruppen via digital post, så sjekk din digitale postkasse for å finne invitasjonen. 

Deltakelse i Mammografiprogrammet er frivillig, men Porsanger kommune oppfordrer alle inviterte kvinner til å møte til oppsatt time. Dersom du av ulike årsaker ikke ønsker eller har mulighet til å møte til den oppsatte timen, ber vi om at du tar kontakt for å avlyse eller endre tidspunkt. Du finner kontaktinformasjon i innkallingen du har fått.

Det påløper en egenandel som betales med kort ved oppmøte. 

Mer informasjon om forberedelse og gjennomføring m.m. finner du i innkallingen du har fått. 

Du kan lese mer om Mammografiprogrammet på https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/