Alle som er folkeregistrert som bosatt i kommunen pr. 30. juni 2021 skal stå i manntallet for Stortingsvalget.

Dersom du mener du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. 

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må være valgstyret i hende i god tid før selve valgdagen 13. september 2021.

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn, det ligger ute til valgdagen på servicekontoret.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Porsanger kommune postmottak@porsanger.kommune.no eller tlf.78 46 00 00.

Ytterligere informasjon om valget finner du her på kommunens hjemmeside og på www.valg.no