Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) ble opprettet i 1947. HV- 17 er i dag et distrikt i Heimevernet som har territorielt militært ansvar over Finnmark fylke. HV-17 består av distriktsstab, innsatsstyrke og ni HV-områder. Distriktsstaben er lokalisert på Porsangmoen leir. Avdelingen er også en del av Finnmark landforsvar.

Nå skal det feires at landets nordligste heimevernsdistrikt er 75 år. Feiringen starter fredag klokken 16.00 med oppstilling med parade til fanen, på Garnisonen i Porsanger (GP). Det vil bli etterfulgt av utdeling av erkjentligheter og presentasjon av HV-17 sitt eget bokprosjekt i forbindelse med jubileet. Kvelden blir avsluttet med bankett (lukket arrangement)

Åpen leir den 07. mai

Lørdag vil det være åpen leir på GP, hvor alle som har interesse kan møte opp og bli nærmere kjent med de som holder til innenfor leirgjerdene. I tillegg til Heimevernet vil Porsangerbataljonen stille personell og vise fram militært utstyr. Dette vil foregå fra klokken 11.00 til 14.00. Her håper vi flest mulig tar turen til GP for å bli bedre kjent med oss.

Veterandagen

Søndag 8. mai vil frigjøring- og veterandagen bli markert over hele Finnmark med blant annet utdeling av medaljer til veteraner.

FAKTA HV-17:

  • Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) holder til i Porsangmoen leir utenfor Lakselv. 
  • Sjef er oberstløytnant Bernt Normann Lockert som leder ni områdesjefer, én sjef for innsatsstyrke Ida & Lyra og distriktsstaben. 
  • HV-17 er en del av den militære beredskapen i Finnmark, integrert i Finnmark landforsvar (FLF). Det betyr å være klar for innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.
  • HV-17 har også ansvar for egen førstegangstjeneste i Porsangmoen leir for soldater som skal rett ut i områdestrukturen etter seks måneders førstegangstjeneste.