Det vil bli lagt ned en krans og det er åpent for alle å delta, de som ønsker må gjerne legge ned en rose.