Porsanger kommune har til tildeling kr. 141.795,- til kommunalt næringsfond fra Troms og Finmark fylkeskommunes havbruksfond. 

Mål og tildelingskriterier 

  • Midlene er øremerket og skal nyttes til å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.
  • Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

  • Søknader behandles løpende og siste frist er den 01.11.2022

Søknad til Porsanger kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no