Videre prosess

- 2. gangs behandling i kommunestyret - vurderer om revidert plan skal sendes på 2. gangs høring/offetnlig ettersyn

- Ny høring /offentlig ettersyn 

- Sluttbehandling - behandling i kommunestyret

- Eventuell innsigelsesbehandling

 

Administrativt forslag til 2. gangs behandling

Plandokumenter kan lastes ned her:

Plankart - foreløpig kun digitalt her: www.kommunekart.com  og i 3D her: 3D-kommunekart 

Planbestemmelser (referanser rettet 9.5.22)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (tekst fritidsboliger rettet 2.5.22)

KU- enkeltområder

Reguleringsplaner som foreslås opphevet

1977001 Reguleringsplan for Olderfjord  - plankart - bestemmelser

1978001 Olderfjordalen - Felt I - plankart - bestemmelser

1978002 Bjørnelv Hytteområde Felt 1, 2 og 3 - plankart 1 - plankart 2 - plankart 3 - bestemmelser

1980002 Reguleringsplan for Indre Billefjord - plankart - bestemmelser

1992002 Rasteplass i Skarvbergvika - plankart 

1997001 Reguleringsplan Brennelvnesset/Lohtiniemi friluftsomr. - plankart - bestemmelser

2001001 Reguleringsplan for Klubben - plankart - bestemmelser

2006003 Reguleringsplan Deponiområde i Klubben - plankart - bestemmelser