Salgs- og skjenkebevillinger innvilges normalt for en periode for 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 

 

I 2024 må alle bevillingshavere søke om ny bevilling. 

Det må sendes inn ny, fullstendig søknad på lik linje som ved nyetablering med all nødvendig dokumentasjon. 

 

Skjema “Serverings- og/ eller skjenkebevilling” finnes på kommunens skjemaside “Skjema A- Å

 

Søknadsfristen er den 31.05.2024.