Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark tok initiativ og opprettet en Spleis til Skoganvarre bygdelag. Bakgrunnen for dette var at man ønsket å bidra til utbedring av  rampe/nedstigning etter flomskader Pengene som kom inn fra en rekke personer i spleisen til Skoganvarre bygdelag har blitt brukt til å betale for snekkerarbeidet. Porsanger Arbeidssamvirke har stått for arbeidet og har utført et flott snekker-, utbedrings- og monteringsarbeid. I tillegg har XL-BYGG Byggekompaniet sponset materialer til prosjektet. Skoganvarre bygdelag, Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark, Porsanger Arbeidssamvirke as og  XL-BYGG Byggekompaniet har med sitt engasjement og innsats bidratt til at vi bevare Lasarettmoen som en god formidlingsarena i årene som kommer.