Det er stor snøsmelting etter lang periode med varme. Fra lørdag ettermddiag til søndag ventes det mye regn i varslingsområdet, og YR.no melder om store mengder nedbør som kan føre til økt vannføring. I områder hvor det fortsatt ligger betydelig med snø i elvenes nedbørfelt ventes kombinasjon av regn og snøsmelting å gi flom på oransje nivå.

Råd til innbyggere:

Hold deg oppdatert om situasjonen.
Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Les varslet her: Varsel fra NVE og MET for Porsanger lørdag 12.06.2021