For informasjon og tilgang til dokumenter, se: https://www.tffk.no/tjenester/kulturarv/aktuelt-kulturarv/forslag-til-fredning-av-fjos-i-porsanger-kommune.24864.aspx

Høringsuttalelser sendes til postmottak@tffk.no eller pr post til Troms og Finnmark fylkeskommune Postboks 701, 9815 Vadsø.