Porsanger kommune skal velge meddommere og skjønnsmedlemmer til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 2025-2028, i tillegg forliksråd og møtefullmektige til forliksrådet for samme periode. 

 

Vi har ikke fått tilstrekkelig med personer som selv ønsker å være meddommere og skjønnsmedlemmer, og har derfor vært nødt til å gjøre tilfeldig uttrekk fra manntallet. 

Alle de foreslåtte personene har fått tilsendt eget brev fra Porsanger kommune. 

 

Forslag til personer skal jamfør domstollovens § 68 legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

Periode for offentlig ettersyn er 17. april 2024 - 09.mai 2024. 

Foreslåtte personer til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028

Eventuelle merknader eller innvendinger til forslaget må sendes postmottak@porsanger.kommune.no innen 01.05.2024. 

 

Mer informasjon om det å være meddommer og skjønnsmedlem finnes på nettsidene til Norges Domstoler