I uke 47 er det hittil bekreftet 8 smittede hvor to er innlagt på sykehus. Sykehusene har nå et stort press på seg, med mange innlagte pasienter med Covid 19. Hammerfest sykehus har innført begrensninger i planlagte operasjoner og behandlinger. Dette rammer svake grupper. Vi kan nå en grense om ikke lenge der sykehusenes kapasitet kan bli sprengt, og vi kan få en situasjon der alle som må ha livsviktig behandling kanskje ikke kan få dette. Derfor har helsemyndighetene sentralt og Statsforvalter for Troms og Finnmark ønsket at vi gir klare anbefalinger til befolkningen.

Vi har en større bekymring for de uvaksinerte, og for skrøpelige og utsatte pasienter. Det er disse som i særlig grad er utsatt for et alvorlig forløp ved Covid – infeksjon  og ber derfor de om å være ekstra påpasselig med å følge anbefalinger og smittevernråd.

Viktig å ta Covid vaksine

Det er viktig at man tar Covid vaksinen! Det er INGEN tvil om at denne er trygg, og at den BESKYTTER godt mot alvorlig sykdom hos den enkelte. Ved å la seg vaksinere, er risikoen mindre for at man selv rammes av alvorlig Covid 19 infeksjon, og unngår innleggelse på sykehus. Det vil avlaste et presset sykehusvesen, og sikre at man er trygg på å kunne få livsnødvendig behandling om man selv blir syk. Er man i tvil om man selv burde ta vaksine, er det helt greit å snakke med legen sin om dette, for å få saklig, kunnskapsbasert informasjon tilpasset deg.

På kommunens sider fremgår hvor og når vaksine kan gis.

Høy smittesituasjonen i hele Troms og Finnmark

På grunn av vedvarende høy smittesituasjon i hele Troms og Finnmark, og høy belastning både på kommune- og spesialisthelsetjenesten har Statsforvalteren oppfordret kommunene til å anbefale eller forskriftsfeste tiltak i kommunene. De er fordelt på generelle tiltak, kontaktreduserende tiltak og målrettede tiltak. Porsanger kommune har i kraft av de anbefalingene som gjelder, allerede ivaretatt dette.

Pr. 25.11.21 viderefører Porsanger kommune følgende anbefalinger:

  • Hold avstand!
  • Vær nøye med hygienen.
  • Forsøk å begrense antall nærkontakter.
  • Ha lav terskel for å bruke munnbind i større forsamlinger, på butikker og arrangementer der man ikke kan holde 1 m avstand.
  • Hold deg hjemme om du er syk! Dette gjelder selv om du er fullvaksinert.
  • Test deg om du har symptomer! Dette gjelder selv om du er fullvaksinert.

I tillegg kommer kommunen med ytterligere anbefalinger:

  • Den eldre aldersgruppen og uvaksinerte, bes om å være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.
  • Arrangementer kan gjennomføres, men det bes om at det utøves forsiktighet ved å holde avstand, eller bruke munnbind.

Anbefalinger er ikke lovpålagte regler, men anmodninger fra kommunen og fra Folkehelseinstituttet og Statsforvalter.

Idrett og aktivitet for barn og unge, gjennomføres som normalt.

Beredskapsledelsen følger sitasjonen nøye i tiden fremover.