Krykkje

Har du oppdaget døde villfugler og mistenker fugleinfluensa, meld fra til Mattilsynet på innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no og gjerne med kopi til postmottak@porsanger.kommune.no så vi kan ha oversikt over utviklingen i vår kommune.

Kommunen ber folk følge Mattilsynet sin oppdaterte informasjon om døde eller syke villfugler; https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/dode-eller-syke-fugler-og-andre-dyr

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Porsanger kommune pr 1.august og kommunen har foreløpig ikke egne retningslinjer for hånderting av fuglene.

Porsanger kommune har gjort forberedelser og lagt planer dersom det skulle bli påvist utbrudd av fugleinfluensa i vår kommune.

 

Oppdatert kart over fugleinfluensa i Norge finner du her;

https://www.vetinst.no/dyr/vilt/fugleinfluensa-i-norge

 

Her finner du mer informasjon og mange svar Mattilsynet har gitt til innbyggere:

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen

 

For English, see https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/bird-flu-on-wild-birds-in-norway