Kommunens personell har avdekket feilen på vannverket og den går nå på "halv maskin". Kommunen er i dialog med leverandør for å få tak i nødvendig utstyr slik at vannverket igjen vil gå på full maskin. 

Inntil feilen er utbedret anmoder vi innbyggere og næringsliv til å redusere vannforbruket. 

Kommunen vil komme med en ny oppdatering i løpet av fredag 27. mai. Da vet vi mer om når eventuelt en reparasjon vil bli utført.