Artikkelen er oppdatert.

Den nye løsningen for postlister og politisk møtekalender er oppe og går. 

Postliste finner du her.

Politisk møtekalender finner du her

Som ved alle store omlegginger må man regne med noen barnesykdommer i oppstarten. Vi ber publikum om forståelse for dette, og vil sette stor pris på å få beskjed dersom noen oppdager feil/ mangler. 

 

Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon når den nye løsningen for postlister og politisk møtekalender er oppe og går.  

 • INNSYNSFORESPØRSLER, DOKUMENTBESTILLINGER OG POLITISK MØTEKALENDER
  Vi benytter kommunens saks- og arkivsystem i behandling av innsysnbegjæringer og dokumentbestillinger og vil dermed ikke ha mulighet til å utføre akkurat disse oppgavene mens systemet oppgraderes. Denne prosessen tar lengre tid enn forventet. Kommunen er i løpende dialog med å få postlilster og e-innsyn ut til publikum. Politisk møteplan er også påvirket av dette. Den gamle løsning ligger ute enda; og du vil kunne se historiske data fra politske møter der. Når det gjelder kommende møter, vil disse publiseres så fort den nye løsningen er i drift. 

  Om du har spørsmål om politisk virksomhet i kommunen i denne tiden; ta kontakt med formannskapssekretær.

 

 • DIGITALE SKJEMA - Er nå oppe og går
  Du kan fortsattt fylle ut og sende inn skjema, men de blir ikke lastet ned hos oss før etter at oppgraderingen er ferdig.
  Skjema som sendes inn i denne perioden blir liggende i en kø og vil behandles så snart det nye systemet er oppe og går.

 

 • SAKSBEHANDLING  - Er nå oppe og går
  I denne perioden vil ingen av våre saksbehandlere kunne skrive og sende ut brev. Saksbehandling stopper ikke opp av den grunn, men vi ber innbyggerne om å være tålmodige når det gjelder å få svar fra kommunen i denne oppgraderingsperioden.

 

Oppgraderingen gjelder spesifikt kommunens saks- og arkivsystem, Elements. Andre fagsystemer skal ikke bli berørt av oppgraderingen.

Du kan fremdeles kontakte oss på e-post og telefon 78 46 00 00