hygieneplakat-smitte, bilde fra folkehelseinstituttet som visere vaner for å forebygge smitte. Bruk av pairtørkle og bruk av albuen når du hoster/nyser. Vask hendene ofte og grundig.  Bruk av hånddesinfeksjon med alkoholholdige milder.
hygieneplakat-smitte, bilde fra folkehelseinstituttet.

Vi har nå i formiddag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Porsanger og vedkommende er i isolasjon. Smittesporing er iverksatt og pågår nå. 

Det er ukjent smittevei ved begge tilfeller.

Ved smittesporing ved det første påviste smittetilfelle er en klasse ved Lakselv barneskole definert som øvrige nærkontakter. Barn under 12 år er ikke vaksinert og blir oppfordret til å teste seg. Skolen er nå i gang med å informere de foresatte og elevene vil få tilbud om testing i dag.

 

Porsanger kommune minner om at alle bør følge smitteverntiltakene, her kan du lese mer om de nasjonale regler og anbefalinger.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opprinnelig pressemelding 29. oktober 

Porsanger kommune har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i går kveld den 28. oktober kl. 22:50. Vedkommende er isolert og smittesporing pågår.