Porsanger kommune ønsker innspill til veinavn for nytt boligfelt i Kirkegårdsveien. Det er nødvendig å opprette eget veinavn for dette feltet. Porsanger kommune vil foreslå å bruke fuglenavn på veien. Begrunnelsen for det er at alle veiene på Bjerkeland boligfelt har fuglenavn. Porsanger kommune vil foreslå at veien kalles for Ørneveien. Kommunen har fått forslag om å kalle veien for Linerleveien. Navnene vil bli sendt til språkrådet for uttalelse.  

Kommunen vil likevel åpne for innspill og andre forslag til veinavn for boligfeltet.  

Frist for å komme med innspill blir satt til 30.4.2022 og du kan sende inn ditt innspill til postmottak@porsanger.kommune.no  

Ta kontakt med Porsanger kommune ved spørsmål til saken. Oppgi saksnummer 2021/1876 ved henvendelse i saken.