I august starter Porsanger kommune ved Helsestasjonen opp nytt tilbud til foreldre i kommunen, i form av det første av flere foreldreveiledningskurs COS-P som er gratis å delta på.

Kurset er spesifikt utviklet for foreldre med barn under skolealder, men erfaringer viser at kurset gir mening for foreldre med barn i alle aldre og i alle relasjoner i livet. Målet med kurset er å ruste foreldre til å bli enda bedre foreldre til sine barn.

Bilde1.jpg

Foreldrekurset gjennomføres i gruppe på maks 8 personer. Det er åtte samlinger over 8 uker med 1,5-2 t. varighet.

Foreldre som ønsker å delta på kurset melder seg på ved henvendelse til sin helsesykepleier eller ved å kontakte Porsanger helsestasjon på tlf. 400 02 190. 

Du finner med informasjon om tilbudet i denne brosjyren: Informasjonsbrosjyre Foreldrekurs

Velkommen til kurs.