Gagga Produksjon har forventet oppstart av kraftproduksjon ved Luostejok Kraftverk, torsdag 27.04.2023, mellom kl. 09:00 og 12:00

Oppstarten vil føre til økt vannføring i elva nedenfor kraftstasjonen.