På sakslisten til politikerne stod blant annet valg av styremedlem til Kvensk institutt, ingangsettelse av samfunnsplan, rehabilitering av Lakselv kirke, og ombygging av de tidligere politistasjonslokalene, i tillegg til de vanlige økonomisakene. 

Sittende ordfører, Aina Borch, stiller ikke til valg til høsten, og ledet dermed sitt siste kommunestyremøte. Hun benyttet anledningen til å takke for seg med en liten tale og med avspilling av sangen "Det umulige e mulig" med DDE.

Med unntak av et ekstra digitalt formannskapsmøte tirsdag 27. juni, betyr dette at politisk møtevirksomhet i inneværende kommunestyreperiode er fullført. Neste møterekke sparkes i gang med det konstituerende møtet med nyvalgt kommunestyre etter høstenes kommunestyrevalg. 

Porsanger kommune vil takke alle de folkevalgte som har tatt på seg viktige verv i denne valgperioden, og ønsker alle listekandidater et godt valg!