Regjeringens beslutning om strengere smitterestriksjoner påvirker også oss i Porsanger. Vi ser en økende smittetrend, og jeg vil igjen be vår befolkning om å begrense antall nærkontakter, være oppmerksom på symptomer og teste seg ved mistanke. Det er trist å gå inn i jula med denne meldinga, men vi må fortsatt gjøre jobben for å begrense risikoen.

Spesielt viktig er det at vi tar vare på og ser barna, spesialt de sårbare, og også de sårbare voksne i ei tid som dette. Dette er et felles ansvar, som jeg oppfordrer alle til å bidra til. Om vi ikke kan møtes fysisk, er telefonen eller et videomøte gode alternativer for å ta vare på hverandre.  

Jeg har lyst til å rette en stor takk til alle ansatte i Porsanger kommune som har stått på for at samfunnshjulene har kunnet gå rundt så godt som de har gjort.

Lærere, barnehagelærere og ansatte i skole og barnehage som har holdt stand og ivaretatt ungene våre på en god måte. De har møtt og handtert smittesituasjonen på en forbilledlig måte, når den traff oss i høst. Tusen takk!

Renholderne våre, som er proffe og dedikerte, og hver dag sørger for at vi kan gå på jobb og holde tjenestene åpne. Tusen takk!

Helsearbeiderne våre, som både sørger for smittesporing, vaksinering og samtidig holder drifta gående. Jeg vet at det kan føles som om nok er nok, men jeg lar meg imponere over evnen til å brette opp ermene og gå inn i neste utfordring på tross av slitne kropper.

Jeg vil også rette en stor takk til kommunedirektøren og hennes stab, som gjør kloke beslutninger hver dag for at tjeneste skal virke på en best mulig måte. Alle ansatte i Porsanger preges på ulike måter av de begrensningene pandemien setter.

Ledelse og systematisk jobbing har gitt resultater, og det var spesielt hyggelig å høre NAV-direktøren i troms og Finnmark trekke frem Porsanger i ei nyhetssending for noen uker siden, som en av kommunene i nord som har jobbet svært godt med sykefravær.

Og dette tenker jeg vi ser resultatet av i produksjonen. På tross av pandemibegrensninger og krisehandtering i nærmere to år, har kommunestyre og formannskap formannskapet behandlet like mange saker som årene før. Og, jeg har vært inne på det før, jeg er imponert over hvordan vi har klart å opprettholde tjenestetilbudet på tilnærmet samme nivå som før pandemien traff oss.

Vi har ansatte som er glade i jobben sin og stolte over å være en del av Porsanger-teamet som leverer. Det fremkom tydelig da jeg var innom smittesporingsteamet, som sammen med vaksineteamet, helselederne og samfunnskontakt fikk en liten påskjønnelse fra ordfører for den innsatsen de har levert. De er gull for oss, alle som en. Tusen takk!

Vi har store saker på gang. Arealplanen er vi nærmere å få vedtatt enn noen gang før. Forprosjektet Porsangerfjord 3.0 er igangsatt og reisemålsutviklinga er inne i tredje fase. Vi går inn i en politisk omorganisering i 2022 som blir spennende å følge.

Vi er fortsatt i ROBEK, men vi har gjort tøffe vedtak som tar ned de totale driftskostnadene. Dessverre er ikke omstilling gjort over natta, og det tar tid å se resultater. For en utålmodig sjel, som ordføreren er, har det vært en bratt læringskurve å vente på synlige resultater. De vil vi få bedre oversikt over i årene som ligger foran oss.  Demografiutfordringene vil være et tema vi, som de fleste andre norske kommuner, må jobbe for å løse i årene som kommer.

Gledelig er det at vi er nummer to på lista over handelssteder i Finnmark. Dette er en hjørnesteinsbransje, som gir et solid fotfeste for videre vekst og utvikling i Porsanger. Forsvarets oppbygging merkes godt, vi ser at det flyttes inn i nybygde leiligheter og entreprenørene våre deltar i arbeidene på GP, der ser vi konturene av ny kaserne og kvarter.

Reiselivsnæringa er blant de som har det tøft med nye koronarestriksjoner, og jeg håper alle vil klare seg og stå han av, også i denne runden. Tilbudene ved Lakselv videregående skole er berget, og befolkningsutviklinga ser ut til å snu mot slutten av året. Ifølge jordmor Anne Grete, blir det født rundt 30 barn i år, og jeg tenker vi har god grunn til å være optimister for fremtida i Porsanger.

Avslutningsvis har jeg lyst til å løfte en av våre helter, Arvid Petterson, som fikk vel fortjent heder og ære i tildelingen av Kongens Fortjenestemedalje. 10. desember hadde jeg den glede å tildele medaljen på vegne av Kong Harald V. Det ble en nydelig stund å skrive inn i historieboka, der vi hedret en utrettelig innsats for dokumentasjon av vår historie og kulturarv.

Jeg tenker med vemod, men også stolthet, på det generasjonene før oss har stått i. Det de tiet om, men som preget dem. Det som enda preger våre liv. Som Arvid Petterson, gjennom skrift, lyd og bilde har bidratt til å formidle. Ikke alene, men sammen med andre. Jeg har stor respekt for Arvids innsats og arbeid, og kjenner på en ydmyk stolthet over at jeg gjennom mitt virke som ordfører har fått komme så tett på. Tusen takk!

Se den høytidelige overrekkelsen hos Ifinnmark.no. 

Arvid Petterson kongens fortjenestemedalje.jpg

Foto: Roger Albrigtsen

Jeg skulle skrevet så mye, mye mer. Om menneskene jeg har møtt. Om historiene jeg har fått ta del i. Oppturene som noen opplever og nedturene som andre har følt på kroppen. Det er ikke mulig å få alt ført i pennen, og jeg lar det være med å sende en takk til alle som har stått i det og handtert glede og sorg i ei svært spesiell tid med pandemi, som nærmest er i ferd med å bli den nye «normalen». Jeg vil likevel anbefale alle å lytte til Sigvart Dagsland sin låt "Vit at det går øve", som jeg fikk den glede av å stifte bekjentskap med på Kvensk Institutt i april i år. 

God jul og godt nyttår, med ønske om at 2022 skal bringe med seg håp og glede!

Ordfører Aina