Valg 2021

Valgstyrets oppgave var enkel når administrasjonen og stemmestyrene hadde gjort grovarbeidet så grundig. Tusen takk til alle som har stått på og bidratt! Jeg er selvsagt godt fornøyd med valgresultatet til Stortingsvalget, og ser frem til å se regjeringsplattformene både på sameting og Storting. Hvordan praktisk politikk vil slå ut for oss i Porsanger blir spennende å se!

Innovasjonscamp Nord 2021

Innovasjonscamp Nord 2021

Onsdag hadde jeg det ærefulle oppdrag sammen med representanter fra skole og næringsliv, å være jury for Innovasjonscamp Nord 2021 på Lakselv ungdomsskole. Elevene på ungdomskolen ble delt i grupper og jobbet med to ulike problemstillinger, som er svært dagsaktuelle: Bolyst og arbeidsplasser i nord. De skulle komme opp med innovative prosjektideer for å nå målet om 30.000 arbeidsplasser, samt øke attraktiviteten i nord gjennom bolystprosjekter. Jeg er imponert over innsatsen og hvordan elevene satte fokus på svært aktuelle samfunnsutfordringer og hadde gode forslag til hvordan de kunne løses. Vel blåst til Lakselv ungdomsskole og Ungt Entreprenørskap, for en spennende og viktig dag!

Sjekk videoen fra Ungt entreprenørskap Troms og Finnmark her. 

Kommunestyremøte

Torsdag møttes kommunestyret, og økonomisaker, revisjonsordning, renovasjon, Porsangerfjorden 3.0 var blant sakene på dagsorden. Jeg tar det siste først: Vi har nå satt av penger til egenandel i forprosjektet til Porsangerfjorden 3.0, og kan gå i gang med å etablere styringsgruppe, engasjere prosjektleder og komme i gang med viktige aktiviteter for å forberede et hovedprosjekt. Her kan du lese mer om saken. 

Kontrollutvalget har anbefalt kommunestyret å igangsette anbudsprosess på revisjonsordning, med bakgrunn i etterslep på forvaltningsrevisjonsrapporter og at en ikke er fornøyd med VEFIK’s leveranse til Porsanger kommune på dette området. Å gå ut av et IKS koster penger, og det er igangsatt prosesser som går mot en virksomhetsoverdragelse. Da gjør alle kommunene grep sammen, og det var min anbefaling å avvente denne prosessen før vi tar en forhastet beslutning. Flertallet i kommunestyret støttet dette.

Du finner alle sakene her. 

Renovasjonsordningen

Renovasjonsordningen er under lupen om dagen, med bakgrunn i informasjon FIMIL har sendt ut til innbyggerne i de 6 eierkommunene. FIMILs styreleder og daglige leder stilte i kommunestyret for å orientere. Bakteppet er at FIMIL har gått med underskudd i 3 år. Etter en gjennomgang av Envidan, som er eksperter på selvkost, viser det seg at brukerbetalingene for husholdningsavfall har vært for lave i forhold til kostnadene.

Mange er bekymret for økte gebyrer, og kommunestyrets oppgave er å jobbe for en best mulig tjeneste til lavest mulig kostnad. Det tar vi selvsagt på høyeste alvor. Dessverre er vi færre som skal dele på kostnaden i et område som er kostbart å renovere. I tillegg er det slik at vi er dårligere på å sortere enn andre steder, så den viktigste jobben starter hos oss selv. Jo mindre FIMIL trenger å sende til forbrenningsanlegg i Sverige, jo lavere kostnad.

Saken som var til behandling var en økning av renovasjonsgebyret til 324 kroner, for å starte tidlig og fordele gebyrøkningen over tid. Flertallet i kommunestyret ønsket å utsette å øke gebyrene til 1.1.2022. Andre steder må brukerne betale for bygge- og grovavfall, dette er nå innført også i Porsanger. Det er ikke skrevet i stein at avgiftene blir på det nivået som nå er satt, det vil FIMIL vurdere fortløpende.

Duodjiprisen 2021

Torsdag ettermiddag fikk de driftige duojarene Solveig Johannessen og Solveig Tangeraas overrakt Duodjiprisen 2021.Prisen ble utdelt for deres iherdige arbeid med å gjenopplive den sjøsamiske Porsangerkofta, og ikke minst for deres fremming av koftebruken i Midt-Finnmark regionen, og også områder utenfor. Duodjiprisen er landsorganisasjonen Sámiid Duodjis hederspris for duojarer som bidrar med verdifull innsats innen duodji. I tillegg til diplom og blomster, fikk de pengegave. Jeg er takknemlig for invitasjonen til å delta på utdelingen sammen med styret i Gaska Finnmarkku Samiid Duodji.

Gratulerer til Solveig Tangeraas og Solveig Johannessen med vel fortjent pris for den jobben de har gjort med å gjenskape og fremme bruk av Porsangerkofta. De har fordypet seg i historien og gjenskapt et plagg som unge og eldre, sågar som både kvinner og menn har skaffet seg. Den er enkel og stilren, og likevel unikt tilpasset eieren gjennom fargevalg. Det er ikke rart Porsangerkofta har blitt så populær. Både språket, duojarkunsten og kunnskap om vår sjøsamiske kultur har blitt løftet frem rundt sybordet, gjennom utallige timer med kurs og andre felles aktiviteter. Disse damene har på et magisk vis gjennom formidling av kunnskap og tradisjon bidratt sterkt til sjøsamisk identitetsbygging. Som ordfører er jeg utrolig stolt på vegne av innbyggerne våre. Som fornorsket sjøsame gjennom generasjoner, har det å bli kjent med disse fantastiske damene, gjort meg mer bevisst på hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Ikke minst er jeg glad for den flott kofta jeg kan smykke meg med ved anledninger som denne. Tusen takk, kjære Solveig og Solveig, og alle de andre Duodjedallo-duojarene, som holder viktige tradisjoner i hevd!

Originalt bilde ble tatt i juli 1945 ved Skoganvarre. Daværende kronprins og forsvarssjef inspiserte styrkene i Finnmark. Malt av Lasse Brurock, avduket av Kronprins Haakon da han besøkte Garnisonen i Porsanger i September 21.
Malt av Lasse Brurock på veggen til Vuorje, avduket av Kronprins Haakon da han besøkte Garnisonen i Porsanger i September 21. Originalt bilde ble tatt i juli 1945 ved Skoganvarre. Daværende kronprins og forsvarssjef inspiserte styrkene i Finnmark.

Møte med nyansatte på Garnisonen i Porsanger

Uka ble avsluttet i møte med nyansatte på Garnisonen i Porsanger, der jeg fikk presentere mulighetene i Porsanger. Et arbeidsliv, med en god kombinasjon av offentlige og private arbeidsplasser. Regionsenteret i Midt Finnmark, et handels- og servicesenter med en god porsjon lokalt eierskap. Natur og kultur. Frivillighet og fordeler med å bo i vakre Porsanger og Finnmark. Flyplass og direkterute. Mulighetene er mange, og vi er glade for hver og en som bosetter seg, og forstår at ikke alle har mulighet til å få familiene med seg i første omgang. Alle bidrag monner, når vi skal bygge Porsanger for fremtida. Forsvaret, næringslivet, lag og foreninger og Porsanger kommune kan sammen få til mye!

Neste uke

Mandag og tirsdag møtes Vest-Finnmark Rådet i Hasvik, og onsdag markerer vi fredningen av det kvenske fjøset i Repokoski. Det blir også folkemøter om arealplanen, det kan du lese mer her. I tillegg gjennomfører forsvaret en beredskapsøvelse, du kan lese mer om den her.

Da gjenstår å ønske alle ei riktig god helg og uke 😊