Ikke så mye for at jeg ikke liker de andre sesongene, men fordi jeg er glad i sommeren og de flotte lange nettene i nord. Jeg liker mobiliteten i det å komme seg enkelt på tur til både topper og multemyrer, lakseelver og fiskevann. Uansett er det tid for å dra i gang ukesluttene også. Jeg må innrømme at jeg nok har vært litt lat etter at jeg startet opp etter ferien for tre uker siden.

Skolene kom også i gang denne uka, så det er definitivt slik at sommeren er over og vi går mot høst og vinter. Jeg var også i år til stede da Lakselv videregående skole åpnet mandag 19.8, og jeg ønsker alle som har startet skoleåret der og i grunnskolene våre lykke til med et godt skoleår!

lakselv videregående skole åpning_640x640.jpg

Så har jeg lyst til å takke alle de frivillige som på ulike arenaer har stått på for å skape trivsel og bolyst i vakre Porsanger. Midnattsrock, og Kallokkas venner. Glad Lakselv og Kapperifestival i Børselv, Jekkirmarsj, Camp villaks for ungdom og friluftsskole for barn før skolestart er blant noe av det som har vært gjennomført i sommer. Det står respekt av aktivitetsnivået sommerstid i Porsanger og for så vidt også kommunene i Finnmark

Stortingsvalg 11. september

Samtidig er vi jo inne i en hektisk valgperiode, som selvsagt også tar noe tid. Jeg skal på ingen måte drive politikk på denne siden, men vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å bruke sin stemmerett. Enten på valgdagen 11. september, eller du kan forhåndsstemme på servicekontoret i åpningstida på ukedagene og neste lørdag ute på Banaksenteret.

forhåndsstemming_280x410.jpg

Knutepunkt Arktis

Det er for så vidt også godt å være i gang med alt det spennende som ligger foran oss i Porsanger. SeaWalken kom på plass i juni. Endelig er vi der at vi kan lage til en arena for våre egne næringsaktører og de rundt oss som sammen kan skape en felles fremtid for Finnmark som destinasjon. Vi inviterer til Knutepunkt Arktis med slagordet #sammenfremover – og vi har allerede god oppslutning og påmelding til seminaret, som går over to dager i september.

Jeg er opptatt av at det Porsanger kommune skal gjøre, legger til rette for at flere tør og velger å satse innen reiseliv, som jo er en knalltøff bransje. Jeg er også opptatt av at det vi gjør skal være bærekraftig og at vi dermed klarer å forvalte naturen og kulturen på en god måte. Og jeg er sikker på at det er gjennom økt samarbeid vi virkelig kan lykkes.

Sjekk ut program og meld deg på her

Forsvaret

Denne uka var jeg sammen med forsvarsordførere i nord på møte i Bodø, for å lære mer om forsvaret, samt diskutere muligheter for et tettere samarbeid for å styrke forsvaret i nord. Det ble et svært godt møte, og vi har bestemt oss for å etablere et nettverk av forsvarskommuner i Nord Norge. I tillegg har kommunen i Troms utarbeidet Troms2 dokumentet, som har ambisjoner i tråd med 2% målet. Dokumentet har en tydelig ambisjon også for forsvaret i Finnmark, og jeg kommer til å drøfte dette tverrpolitisk i Porsanger. Finnmark fylkeskommune vil være en viktig samarbeidspartner for oss frem til Landmaktutredningen legges frem, som proposisjon og vedtas i løpet av høsten.

I forbindelse med møtet i Bodø fikk vi en omvisning på Reitan og Hovedredningssentralen, i tillegg fikk vi en orientering fra etterretningssjefen. 

ordførere bodø_640x480.jpg

Ekstraordinært formannskap 8. august og reguleringsplan Peder Sivertsens vei nord

8. august innkalte jeg til ekstraordinært formannskap. Dette for å behandle noen dispensasjonssaker, og reguleringsplanen for Sentrumsbolig. Jeg leser i avisene at noen kan tro at vi som politikere gikk imot reguleringsplanen. Det er feil. Anbefalingen fra rådmannen var å beholde turstien langs gjerdet til flystasjonen, som var et innspill fra de som bruker området.

Ettersom dette er en sak som har hatt høy prioritet å få ferdig for at tiltakshaver skulle komme videre, valgte jeg å legge den frem for formannskapet med en grundig orientering, som virket fornuftig. Med bakgrunn i samtale med tiltakshaver og etter å ha tatt området nærmere i øyesyn, har jeg varslet at jeg vil foreslå for kommunestyret at saken tas opp til ny behandling 31. august, når hele kommunestyret er samlet. Der vil min anbefaling være at vedtaket omgjøres, slik at tiltakshaver får beholde planen som opprinnelig foreslått.

Perletur

Vi kom sent i gang med perleturene i år, og jeg har engasjert meg litt sammen med ildsjeler som har gjort en jobb for å få løypene merket. I fjor brukte vi Toppturene til Stabbursnes Naturhus. I år har vi valgt andre turer. Etter mitt hode er det ikke sikkert alle egner seg like godt, og det kan nok bli noen endringer til neste år.

Vi har behov for gode hjelpere i prosjekt Perletur. Dette er ikke et kommunalt initiativ, men et initiativ fra Finnmark friluftsråd, som har turer i nesten alle kommunen i Finnmark. Vi er helt avhengig av at frivillige stiller opp og gjør jobben med merking og tilrettelegging av løyper, og jeg tenker at det kanskje kan være tid for å etablere et turlag eller en ressursgruppe, som kunne ha et overordnet ansvar for å koordinere oppleggene, dvs ha kontakt med ressurspersoner som merker og vedlikeholder eksisterende løyper i kommunen. Ta kontakt om du kan tenke deg å bidra i en slik ressursgruppe.

Du finner for øvrig masse flott informasjon og mulighet for registrering på perletur.no.

perletur_280x498.jpg

Stavne Gravlund

Denne uka sendte vi også av gårde 5 steiner til Stavne Gravlund i Trondheim, som lager et minnesmerke over kvenske og samiske avdøde som ble gravlagt der i forbindelse med evakueringen. 6. og 7. september skal minnesmerket åpnes, og jeg vil takke de fantastiske frivillige som har hjulpet til å finne steiner og få de av gårde. Jeg vil skrive mer om dette senere.

Neste uke

I neste uke avholder vi ekstraordinært kommunestyremøte. Først og fremst fordi vi skal ha en læringsdag om skoleeierrollen og planarbeidet. Vi vil i tillegg ta til behandling noen av sakene som ble utsatt i juni-møtet.

Fredag markerer Porsanger Arbeidssamvirke sitt 25-års jubileum og på ettermiddagen blir det offisiell åpning sav Samisk språk og kultursenter i nye lokaler i sentrum.