Midt Finnmark samarbeidet

Uka startet med besøk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og et felles møte mellom formannskapene i Kjøllefjord. Utfordringer og muligheter ble løftet inn til KMD og Statsforvalteren, som også var til stede med sine folk. Vi jobber for å få til et balansert vertskommunesamarbeid, som fordrer at alle kommunene i samarbeidet – Nordkapp, lebesby, Gamvik og Porsanger skal være vertskommuner for ulike oppgaver. Porsanger er vert for det regionale planarbeidet, og vi har fått ekstraordinære midler for å jobbe med dette, siden vi også har forsvaret under oppbygging. Gamvik har lyst ut og får på plass prosjektledelse for forprosjektet IKT, Lebesby har ansvaret for felles barnevern. Det har imidlertid vist seg vanskelig å rekruttere til stillingene, og vi kan spørre oss om kompetansekravene er for høye. Dette er etter mitt skjønn den mest sentrale utfordringen til distriktskommuner, og derfor blir også et samarbeid så viktig. Vi jobber videre, og det er uansett positivt at grunnavtalen for samarbeidet er godt forankret i alle kommunestyrene.

Formannskapsmøte

Fredag var det formannskapsmøte, med nærings-, plan- og økonomisaker på dagsorden. Det ble tildelt Covid-midler til bedrifter som har søkt på det. Porsangerfjordprosjektet er innstilt på å få dekket den kommunale egenandelen. Kvartalsmeldingen ser ikke så aller verst ut, og vi er innenfor rammene av budsjettet første halvår. Det forutsetter at det ikke dukker opp uforutsette ting som velter lasset, om vi skal balansere budsjettet. Saksdokumentene og protokollen finner du som vanlig under fanen Møteplan på porsanger.kommune.no.

Om kommuneøkonomi og befolkningsutvikling

I forberedelsene til neste års budsjettarbeid, hadde formannskapet en debatt rundt inntektspotensialet, og områder som er utfordrende. Ressurskrevende brukere er en post i et kommunebudsjett som vi har liten kontroll på, da det handler om mennesker med et utvidet omsorgsbehov. Om en kommune har mennesker med lav eller ingen inntekt over tid, vil det kunne være krevende å holde kostnadene på sosialbudsjettet nede. Vi har et høyt antall barnevernsaker sammenlignet med andre kommuner. Skatteinngangen er avhengig av hvor produktive næringslivet i vår kommune og landet for øvrig er. Det er med andre ord mange faktorer som bestemmer hvilke inntekter en kommune kan forvente å få.

Befolkningssammensetning spiller selvsagt også inn. Det er til bekymring at vi siden 1. januar 2020 har mistet 106 innbyggere, og at kjønnsbalansen i aldersgruppen 20 - 29 år viser at vi har et overskudd av menn i forhold til kvinner. Det er nok et resultat av at flere jenter drar bort for studier og jobb, og kanskje henger det og sammen med at tilgangen på arbeidsplasser for unge menn er større enn for kvinner. Siden omstillinga fra forsvaret starta har Porsanger mista 200 offentlige arbeidsplasser, som er erstatt i det private, med en stor andel i bygg og anleggsnæringa. Det har nok også en viss betydning. Om vi gjør en beregning av den økonomiske konsekvensen av 106 færre innbyggere, utgjør det ca 9 mill i tapte inntekter, basert på en gjennomsnittsberegning pr hode på 85.000 kroner.

I 2019 var vi blant kommunene i Nord Norge med størst prosentvis økning i befolkningstall, og det var god grunn til å tro at dette ville fortsette pga forsvarets oppbygging i Porsanger. Det har vi altså ikke sett pr nå. Jeg tror vi vil se en gradvis økning, men det vil nok ta lengere tid. Et suksesskriterie vil være at samfunnet vårt kan tilby arbeid til samboer/ektefelle. Da trenger vi tilførsel av både offentlig og private kompetansearbeidsplasser. Så vi har en stor jobb foran oss, og trenger å dra dette lasset sammen. 

Ødelagte vaksinedoser

Fredag morgen ble vi også varslet om at kjøleskapet der vaksinene oppbevares har vært avslått, slik at temperaturen har vært for høy til at vaksinedosene kunne brukes. Det var klart for massevaksinering, og også 17 og 18-åringene skulle få sine første vaksinedoser denne uka. Jeg er lei meg for at dette ble utsatt og håper ikke det gir konsekvenser for oppmøtet neste gang. Det er bestilt inn flere doser, og det blir satt opp ny tid for denne vaksineringa.

Luktegresstur & ordførertur

Jeg er så glad for samarbeidet med Stabbursnes Naturhus og Museum om ordførerturen, som er et initiativ fra Finnmark Friluftsråd. Gode administratorer er gull verdt, og i år kombinerte vi ordførerturen med en planlagt tur for å sanke luktegress sammen med Berit Tomassen. Jeg har etter hvert blitt litt bitt av sankebasillen, selv om jeg nok har mer lyst en tid. I år har jeg fått både multebær, litt blåbær, krøkebærsaft og mjødurtsaft i fryseren før vinteren - og jeg har funnet en liten dose kantarell. Nå gjenstår bare tyttebæra, så er jeg i havn. Spennende også, dette luktegresset, som har vært brukt av både kvener og samer, kvinner og menn til å pynte seg med og til å få god lukt i sengetøy og lintøy. Nå er det bare å sette nesen i duftegressmodus på tur. Tusen takk for turen, til Berit og Gry og alle de andre trivelige sankerne :) 

Neste uke

Det er ei uke igjen til valget, og det har vært godt oppmøte til forhåndsstemming. Det er bra i et covid-perspektiv, og jeg oppfordrer velgerne til å bruke stemmeretten.

Da gjenstår å ønske alle ei god uke og godt valg!