Møteplanen kan leses på kommuens e-innsyns; Publikum.

Sakspapirer til politiske møter gjøres  tilgjengelige i Publikum så snart de er ferdig utredet, men ikke seinere enn 7 dager før møtet.

Papirer til kommunestyremøter legges ut seinest 10 dager før.

Lenke til elektronisk møtekalender