Porsanger Brann og Redning har fått henvendelser fra folk vedrørende dørselgere som selger røykvarslere på døra. Folk føler dette som  ubehagelig med en pressende oppførsel der folk nærmest føler seg tvunget til å kjøpe produktet.

Porsanger Brann og Redning ønsker i den forbindelse å informere om at denne typen tjeneste og virksomhet ikke er i regi av oss. Porsanger Brann og Redning driver ikke med salg av verken røykvarslere, brannslokkere eller annet sikkerhetsutstyr. Når Porsanger Brann og Redning er ute på oppdrag til private vil man bestandig opptre uniformert og ankomme i uniformerte biler som er lett gjenkjennelig.

Porsanger Brann og Redning oppfordrer innbyggere som blir utsatt for denne typen dørselgere til å avvise dem og eventuelt kontakte politi og rapportere hendelsen.