Kommunestyret i Porsanger fordømmer Russlands aggressive invasjon av Ukraina. Lidelsene som påføres sivilbefolkninga i Ukraina går sterkt inn på oss alle. 
 
Det ukrainske folk kjemper nå en kamp for fred og demokrati, og det gjør stort inntrykk å høre historiene og se bildene fra et krigsherjet land og millioner av mennesker på flukt. 
 
Porsanger kommune vil vise vår sympati og støtte ved å stille opp for det ukrainske folk. Vi har stilt opp for mennesker fra krigsrammede områder tidligere, og vi har en befolkning med både hjerte og vilje til å hjelpe mennesker i nød. 
 
Porsanger er et flerkulturelt samfunn, med mennesker fra mange land, også Russland og andre naboland. Disse har ingen skyld i Putins overgrep. Vi fordømmer regimet, ikke folket. Kommunestyret oppfordrer alle i Porsanger til å være inkluderende, og å vise solidaritet og medmenneskelighet med alle som er berørt i denne vanskelige tida. 
 
Mange frykter konsekvensene ved et eventuelt atomutslipp, og er bekymret for tilfluktsrom, mv. Kommunestyret i Porsanger anbefaler å oppsøke informasjon og følge råd hos Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA), samt Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) for informasjon om egensikkerhet og tilfluktsrom.

 

 

 

 
Mange barn er bekymret og redde for hva som kan skje som følge av krigen i Ukraina. Dette må tas på alvor. Barnehager og skoler har et spesielt ansvar for å være oppmerksomme på barns reaksjoner, men kommunestyret oppfordrer også voksne til å snakke med barn for å dempe bekymring og frykt.  
 
Kommunestyret i Porsanger sier ja til akutt innkvartering og bosetting. Sammen med frivillige organisasjoner må vi som kommune være koordinert og forberedt på å bidra. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner samt være forberedt på eventuelle anmodninger om mottak av flyktninger fra nasjonale myndigheter. 
 
Kommunestyret i Porsanger vil støtte Flyktningehjelpens arbeid i Ukraina med 10.000 kroner. Beløpet dekkes over konto 11405.1001.100.