Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap.

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med korona.  

Dette betyr blant annet: 

  • Meteren gjelder ikke lenger.  
  • Vi kan være sammen på samme måte som tidligere.  
  • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves.  
  • Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp 

Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i en pandemi og at det fortsatt er viktig å ta med seg de gode smitteverntiltakene.  Vi må: 

  • Holde oss hjemme hvis vi er syke 
  • Holde hendene rene   
  • Hoste i et lommetørkle eller i albuekroken  

 

Mer informasjon (Her finner du nyttig informasjon om testing m.m)

Pressemelding fra Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/ 

FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2021/normal-hverdag-med-okt-beredskap/ 


Nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap