Porsanger kommune har behov for å styrke vaksinatørteamet med flere vaksinatører. Er du helsepersonell og har anledning til å ta oppdrag for oss? Ta kontakt med ledende helsesykepleier Jill-Trude Mikalsen på tlf: 934 19 579 eller leder for forebyggende tjenester, Solveig Skarhol på tlf 922 73 314.