Porsangerrussen har startet feiringen sin. Det har i forkant vært god dialog mellom Russ21, helsesykepleier, politi, skole og Russen har utarbeidet egne smittevernregler for feiringen.

Porsanger kommune ønsker Russ21 en fin og smittefri russefeiring, og oppfordrer samtidig alle om å følge nasjonale anbefalinger og retningslinjer: