A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Lær lokalhistorie på Porsangers eget museum

Porsanger museum / Porsáŋggu musea / Porsangin museo

Museet i Porsanger er et kulturhistorisk museum etablert i 1998. Fra 2006 ble det en del av RiddoDuottarMuseat - RDM. RDM er en stiftelse som består av fire museums-lokaliteter i Vest-Finnmark. RDM Porsanger formidler både lokalhistorie og krigshistorie.

Porsanger er et trekulturelt område bosatt av samer, kvener og nordmenn. Reindriftssamer fra Karasjok kommune bor også her i deler av året. Kommunenes historie er spesiell, og mangfold i språk og kultur er fortsatt en del av hverdagen i Porsanger. Porsanger har tradisjonelt vært en møteplass for ulike folkegrupper og en arena for kulturutveksling.


Menneskene i Porsanger har alltid vært avhengig av naturen og levd av ressursene derfra. En har fisket i sjø, elver og vann, og jaktet på fjell og vidde, i skog og sjø. I tillegg kom sanking av bær, nyttevekster og trevirke, som gav næringstilskudd, brensel og materialer. Etter hvert vokste det også frem en jordbruksnæring som ble kombinert med de gamle metodene.


Natur og kultur smeltet over tid sammen til en helhet. Områder som for et moderne menneske kan se øde ut var viktige utmarksområder som aktivt ble brukt til livberging. I dag er naturressurser fremdeles viktig for befolkningen, også som symbol på tilhørighet og selvbestemmelse.

 

 Bilde av den gamle skolen i Skoganvarre som nå er utstillingslokale for RDM Porsanger

 

 

  

  

Museet i Skoganvarre

 

  

 

 

Porsanger Museum


Å samle inn gamle gjenstander fra Porsanger er ingen enkel oppgave. Tyskernes «brente jords taktikk» mot slutten av 2.verdenskrig medførte at nesten all bebyggelse ble brent. Med det forsvant også mesteparten av den materielle kulturarven.


Porsanger historie- og museumslag begynte å samle gjenstander på 1960-tallet, og i 1969 ble første del av samlingen registrert. Flere gjenstander ble samlet inn i 1979. I forbindelse med den krigshistoriske utstillingen “Lokalbefolkningen og krigen” ble det i 1996 samlet inn gjenstander fra lokalbefolkningen. Dette var gjenstander som folk selv hadde brukt eller laget, og gjenstander fra folk som av ulike årsaker var i Porsanger under krigen. Disse gjenstandene er utstilt i Skoganvarre. I dag består samlingene av 500 registrerte gjenstander og 1200 bilder.


Porsanger Museum ble opprettet i 1998, og en konservator ble ansatt. Registrering, konservering, formidling og annet faglig museumsarbeid kom i gang. Fra 2004 ble Porsanger museum en del av Sametingets forvaltningsområde, og fra 2006 en del av RiddoDuottarMuseat.


RiddoDuottarMuseat er en konsolidert driftstiftelse som består av fire museums-lokaliteter i fire kommuner i Vest-Finnmark:

 

Fra utstillingen i Skoganvarre, det gamle fjellstueskiltet

 Utstillingen i Skoganvarre


RDM Porsanger har utstilling i Skoganvarre og kontorsteder i Skoganvarre og på Stabbursnes naturhus. Utstillingen i Skoganvarre ble åpnet i 1996. Den ble til gjennom frivillig innsats og et samarbeid mellom Porsanger Historie- og Museumslag, Skoganvarre Bygdelag og Porsanger kommunes kulturavdeling. Fra 1. mars 2013 kan en søke i samlingene på Digitalt museum.


Tema er lokalbefolkningens levesett i tidligere tider, forholdene under 2.verdenskrig og gjenreisningstiden. Det vises lokalt håndverk, klær og gjenstander knyttet til fiske, jordbruk, skogbruk og hverdagsliv. Gjennom tekst og bilder får en et innblikk i fortiden, og kan for eksempel se det eldste kjente bildet fra Porsanger tatt av professor Friis i 1867.


En kan også se filmer om tradisjonell lokal tjærebrenning og livet til den kjente noaiden Johan Kaaven(1835 – 1918). Samlingen finnes i Skoganvarre, 27 km fra Lakselv i retning Karasjok. Ta av fra hovedveien E6 ved skilter til Skoganvarre Villmark og RiddoDuottarMuseat - Porsanger museum.

 

 

 

   Klikk her for å se flere bilder fra utstillingen i Skoganvarre

 

 

Kart over museumslokaliteter i Porsanger

  Praktisk informasjon - Utstillingen i Skoganvarre:

 

·         Åpningstider: 18.6. – 11.8.2013 (uker 25-32) tirsdag-søndag 11.00-16.00
 
·         Åpningstider resten av året: grupper kan ta kontakt for omvisning, se kontaktinformasjon
  
·         Billettpriser: voksne - NOK 40, grupper over 10 personer - NOK 30, barn under 15 år - gratis
 
·         Utstillingstekst: norsk, finsk, engelsk og tysk
 
·         Guidning: finsk, norsk, engelsk

 

Friluftsmuseet Lasarettmoen i Skoganvarre


Lasarettmoen – Det tyske feltlasarettet, ligger 2 km sør for Skoganvarre langs E6 mot Karasjok. Informasjonsskilt er plassert ved parkeringsplass ved E6. Det er satt opp en merket sti rundt Lasarettmoen, og laget en egen brosjyre om Lasarettmoen som anbefales som veiviser. Heftet er laget av Arvid Petterson og heter «Lidelse og lindring». Heftet kan kjøpes i utstillingen i Skoganvarre eller turistinformasjonen i Lakselv, eller lånes på Porsanger bibliotek.

 

Gamle senger på Lasarettmoen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tyske feltlasarettet var et forholdsvis stort anlegg som skulle det betjene deler av deres frontavsnitt i Sovjetunionen, Finnmark og Nord-Finland. Skoganvarre lå i kort avstand fra havneanlegg i Porsangerfjorden og en av Nord-Europas største krigsflyplasser, Banak. Lasarettet ble av tyskerne kalt Ortslazarett Skoganvarre. Høsten 1944 ble anlegget sprengt. Området ligger urørt slik det ble forlatt og ruiner, rester av senger, ovner, rør og bygningsdeler er fremdeles synlig.

  

   Gammel vrak av tysk lastebil på Lasarettmoen

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt museet:

Hjemmeside:  RDM - Porsáŋggu musea/Porsangin museo/Porsanger museum (www.riddoduottarmuseat.no/)
Epost: Konservator Riinakaisa Laitila 
Tlf: +47 78469950
Mob. +47 95013125
 

  


Kilder

Petterson, Arvid (1997): Lidelse og lindring. Den 2. verdenskrig 1940 - 1945. Lasarettmoen i Skoganvarre i serien Fotefar mot nord. Finnmark fylkeskommune. ISBN: 82-91552-16-9

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Lasarettmoen

Tips en venn Skriv ut