Kommunestyret i Porsanger har møte den 22.2.2024. Møtet har endret starttidspunkt, og starter klokken 09.00. 

 

Vi vet det er stor interesse for en av sakene på sakslisten. Det er begrenset plass til tilhørere inne i kommunestyresalen, og vi oppfordrer derfor til at flest mulig av de som ønsker å følge debatten gjør det digitalt på vår Kommune-TV. 

Kommune-TV finner du via kommunens hjemmeside, eller direkte ved å trykker her

Det blir også mulig å følge den digitale sendingen på storskjerm på biblioteket. 

 

 

Sakene som kommunestyret skal behandle, finnes på kommunestyrets møtekalender

Tenkt tidsplan for møtet ser slik ut: 

kl. 09.00 - 10.30 Ordinære saker på sakslisten

kl. 10.30 PS 24/8 Oppstart av Planarbeid - Områderegulering Skarvberget vindkraftverk 

kl. 13.00 RS 24/6 Oppstart og fremdriftsplan for arbeidet med strategisk planprogram og kommuneplanens samfunnsplan