Søndagskveld den 23. mai gikk Porsanger kommune ut med informasjon om at en av våre inneliggende pasienter ved Hammerfest sykehus hadde testet positivt på en hurtigtest. I dag 25. mai har svaret på PCR testen kommet og den viser at personen har testet negativt. 

Personer som ble satt i karantene etter denne positive testen vil nå gå ut av karantene.