Dette er en øvelse med skarp ammunisjon som gjennomføres som et angrep med Porsanger bataljon der alle avdelingens våpentyper benyttes. I tillegg er Hærens og Brigade Nords nye artilleri som fraktes fra Setermoen i indre Troms til Porsangmoen. Hensikten er å trene samvirke mellom Finnmark landforsvar og avdelinger fra Brigade Nord og Trenregimentet.

Brigade Nord deployerer også Sanitetsbataljonen sitt «tunge» feltsykehus til Porsangmoen under øvelsen.

Hoveddelen av skarpskytingsøvelsen for Porsanger bataljon med støtteelementer gjennomføres onsdag 9. juni.

– Vi skal gjennomføre en skarpskyting med Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt 17 hvor vi får artilleristøtte fra Brigade nord. Alt ledes av staben i Finnmark landforsvar. Dette er en viktig milepæl i utviklingen av FLF og viser at vi har kommet langt, forteller Beck.

Rekvirerte kommuner

FLF har i forbindelse med øvelsen rekvirert følgende kommuner: Alta, Hammerfest, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby og Sør-Varanger.

Betydningen av rekvisisjonen er i praksis mest fordi det vil være militære transporter som beveger seg gjennom disse kommunene mot øvingsområdet Porsangmoen og Halkavarre skytefelt. I tillegg gir rekvisisjonen kjøretøy og kolonner mulighet til blant annet å stoppe opp langs de aktuelle veiaksene.

Beck opplyser at personell og kjøretøy fra Hæren tidvis vil være synlig i øvingsperioden.

– Trafikanter på hovedveier i Finnmark, for det meste langs E6, kan risikere å havne bak og inne i militære kolonner. De militære kjøretøyene vil slippe sivile forbi så ofte som mulig og der det er hensiktsmessig.

I denne forbindelse nevner vi at i uke 23 gjennomfører HV-17 årlig trening for Indre Finnmark HV-område, med aktivitet i Karasjok og Kautokeino.

– Det er ikke spesielt store styrker og ikke store kolonner som kommer til å bevege seg langs vei, så vi skal ikke overdrive synligheten av nærværet vårt. Det aller meste av aktivitet og forflytning kommer uansett til å skje i Halkavarre skytefelt med avdelingene våre som befinner seg på, og kommer til, Porsangmoen, opplyser Beck.

Skyting med artilleri

Brigade nord fikk i fjor nytt artilleri. Disse fraktes fra Setermoen til Porsangmoen for å være med på øvelsen.

Det skal skytes med artilleri fra to sivile områder. Et ved Luovosvarri i Porsanger kommune, og et ved Idjajarvuovdi (Nattvann) i Karasjok kommune, i tillegg til skyting inne i Halkavarre skytefelt. Skytingen fra Nattvann blir gjennomført fra selve E6, men kun ett skudd. Sikkerhet i alle retninger blir ivaretatt, og trafikken blir stoppet inntil 20 minutter.

– Å skyte over sivilt område er ren rutine for Artilleribataljonen. De som lurer på hvorfor vognene skal skyte fra standplass utenfor skytefeltet, skal vite at dette er for å utnytte skytsets rekkevidde ut til cirka 40 kilometer, forklarer Beck.

– Det blir selvfølgelig også vakthold i god avstand rundt skytsene for å komme eventuelle sivile i nærheten i møte, sier han.

Skytingen med artilleri vil gjennomføres både som en del av skarpskytingen øvrige styrker skal delta i, samt som en egen skyteøvelse, i følgende tidsrom:

  • 8. juni klokken 1200 til 2000
  • 9. juni klokken 0700 til 2300
  • 10. juni klokken 0700 til 2300

Det presiseres at skytingen ikke vil foregå kontinuerlig i disse tidsrommene.