Kommunen har personer ute på vannverket for å feilsøke nå. Vi ber om at alle i Lakselv reudsere vannforbruket til et minimum til vi får kontroll på anlegget igjen. 

Kommunen vil komme med oppdateringer straks vi har fått ny status på vannverket.