Porsanger kommune ber befolkning og tilreisende om å følge opp anbefalingene

Det er en krevende situasjon og vi ber befolkningen og besøkende vise forståelse for dette. Det innebærer at vi må regulere besøk og sosial omgang i tiden fremover. 

Vi ber dere om at:

 • Dere er nøye med smittevern
 • Hold 2 meteren 
 • Bruk munnbind
 • Vær kun en person som gjør innkjøp for hustanden.
 • Er du tilreisende fra et rødt område skal du leve med de reglene som er satt for det området du kommer fra når du er på besøk i Porsanger.
 • Følg de nasjonale tiltakene og anbefalingene (Du finner det nederst i artikkelen). 

Kommer du med direkteflyet fra Oslo må du bruke munnbind når du går ut av flyet og denne skal ikke tas av før du forlater flyplassen.

Tiltak i Porsanger kommune

Innenfor helse:

Ekstra smittevernstiltak på legestasjonen t.o.m 14.04:

 • Max 5 personer på venterommet
 • Alle besøkende må bruke munnbind
 • Hold avstand og ivareta god håndhygiene
 • Gjennomføre timen som telefonkonsultasjon om mulig
 • Sykeavdelingen: besøkslogg innføres, max 2 personer på besøk hos pasient som skal gjennomføres på pasientrom. Dersom ikke avstandsregel på 2 meter kan opprettholdes, skal munnbind benyttes.

Porstun innfører besøkskontroll:

 • All besøk som gjennomføres på Porstun skal gjennomføres i beboers egen leilighet.
 • Dersom du kommer fra rødt område, ber vi deg tenke over om besøket bør gjennomføres. Vi ber deg også om å bruke munnbind.
 • Vi ber deg om å opprettholde 2 meters avstand til andre. Dersom det ikke lar seg gjøre ber vi deg om å bruke munnbind.
 • Besøksregistrering er iverksatt for å eventuelt kunne gjennomføre smittesporing dersom det blir nødvendig.

Koronarelaterte spørsmål:

 • Bestill konsultasjon med sykepleier på telefon 784 60 040.  

Testing:

 • Hver ukedag t.o.m 30.03 kl. 13. Testing avtales på forhånd via telefon 784 60 040
 • Fra 31.03 t.o.m 05.04 testes det kun ved behov vurdert av vakthavende lege. Dette på grunn av analysekapasitet.

Øvrige:

Besøkende og leie av lokale på rådhuset:

 • Stenges for publikum i perioden 25. mars til og med 14. april. Dersom det skulle bli behov for fysisk oppmøte skal dette forhåndsavtales med tjenesten.
 • Vaksinasjonen som er berammet til den 25. mars og i uke 14 gjennomføres som planlagt på Rådhuset. 
 • Rådhuset lånes ikke ut i denne perioden.

Du kan nå offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 på hverdager i mellom kl. 09.00-14.00 eller sende e-post til postmottak@porsanger.kommune.no.

Du kan booke time med våre saksbehandlere ved å klikke her!

Hjemmekontor:

Regjeringen har forskriftsfestet regel om hjemmekontor fra og med torsdag den 25. mars: «Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig»

 • Dette innebærer at alle ansatte i Porsanger kommune skal ha hjemmekontor der det er praktisk mulig. 

Møter:

 • Porsanger kommune gjennomfører kun digitale møter

De nye nasjonale tiltakene

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • ​Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • Tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Råd for påsken 2021

Sosial kontakt

 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • Tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

Reiser

 • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

Private sammenkomster og arrangement:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)