Illustrasjonskart av anleggsområdet Bjørneveien-Silfarveien
Illustrasjonskart av anleggsområdet Bjørneveien-Silfarveien

Porsanger kommune går i gang med rehabilitering av vann- og avløpsledningen mellom Bjørneveien og Silfarveien.

Arbeidet utføres med store maskiner og lastebiler, arbeidsområdet vil være inngjerdet, tung trafikk ut og inn av anleggsområdet mot Kirkeveien og gang- og sykkelvei vil forkomme, gang og sykkelvei er lagt litt om i anleggsperioden. Porsanger kommune ber om at myke og harde trafikanter viser aktsomhet når de passerer området.

  • Arbeidet er ventet å pågå i et par måneder.
  • Midlertidig vannforsyning blir etablert, i den forbindelse vil det oppleves at vannet vil være borte i enkelte perioder, de berørte beboerne vil motta varsel på SMS når dette skjer.
  • Gang og sykkelvei er lagt litt om i anleggsperioden.