Resultatene fra betongprøvene ved Lakselv svømmehall viser at det er små mengder med karbonatisering og kloridintregning i betongen på bunnen av Lakselv basseng

Vurdering fra IVT-Fakultet Bygg- og anleggslaboratoriet

UiT Narvik har gjort en vurdering på at betongen har har en levetid på langt over 20 år i nåværende tilstand. Det påløper derfor ingen vesentlig risiko med tanke på korrosjon som igjen fører til svekkelse av bæreevne i bassengbunnen.

Veien videre

På bakgrunn av resultatene fra betongprøvene jobbes det nå videre med en utredning av alternative løsninger for reparasjon av bunnen ved Lakselv svømmebasseng. Denne utredingen vil komme i egen rapport i uke 10